Varukorg

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (”GDPR”) ämnar att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter för att värna om deras integritet. Vipå A Retro Tale AB, org.nr. 559038-7444, (”A Retro Tale””Vi”, ”Oss” och ”Vår”) tar din integritet på största allvar. Vi åtar oss därför uppgiften att skydda och ansvara för din personliga information, samt att följa tillämplig dataskyddslagstiftning när dina personuppgifter behandlas av Oss. Detta gör Vi genom att Vi endast använder informationen för lagliga ändamål, och så som du förväntar dig.

Vår datainsamling är begränsad till information som Vi verkligen behöver för att kunna fullfölja ditt köp, eller sådan information som du har godkänt.  I samband med din registrering och beställning ger du Oss ditt samtycke till att Vi lagrar och använder din information inom Vår verksamhet för att uppfylla Vår del i avtalet med dig. Du har alltid  rätt att ta del av de uppgifter som lagras om dig.

Om något är felaktigt, ofullständigt eller irrelevant kan du begära att informationen korrigeras eller raderas.  Vi får också tekniska detaljer från de enheter du använder för att besöka Vår webbplats samt från s.k. cookies. För mer information om Vår användning av cookies, vänligen se Vår Cookie Policy.

Personuppgifter som vi samlar in och varför vi samlar in dem

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

A Retro Tale behandlar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress, telefonnummer), betalningsinformation och tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) för att kunna fullgöra avtalet med dig. Det innebär att A Retro Tale exempelvis skapar en inloggningsfunktion vid skapande av användarkonto, säkerställer din identitet vid köp (genom såväl användarkonto som utan), upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter, hanterar dina val (din profil och inställningar), hanterar betalning i samband med att du använder tjänsten, hanterar och besvarar kommunikation från dig ur ett kundserviceperspektiv samt förhindrar och utreder missbruk av tjänsten, förhindrar försök till missbruk av tjänsten samt förbättrar Vår IT-miljö mot angrepp och intrång. Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera köp via Vår webbplats, att administrera och besvara kommunikation från dig ur kundservice hänseende samt att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten.

Därutöver kan Vi komma att behandla dina personuppgifter, korrespondens och feedback avseende tjänsten, köp- och användargenererad data, tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) och information om hur du har interagerat med oss med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det innebär att A Retro Tale anpassar tjänsten för att bli mer användarvänlig, tar fram underlag för att förbättra Vår verksamhet och analyserar de uppgifter Vi samlar in för ändamålet. Ändamålen med behandlingen är att utvärdera, utveckla och förbättra Vår verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i så fall för att uppfylla Vårt berättigade intresse att förbättra din användarupplevelse och att utvärdera, utveckla och förbättra Vår verksamhet. Baserat på en intresseavvägning kan Vi också komma att behandla dina personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress och telefonnummer) för att tillhandahålla dig erbjudanden, nyheter och inspiration. Behandlingen sker i så fall för att uppfylla Vårt berättigade intresse att marknadsföra Vår tjänst mot Våra användare och att skapa ett mervärde för Våra användare.

I övrigt kan dina personuppgifter, betalningsinformation och korrespondens komma att behandlas för att Vi ska kunna uppfylla Våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att Vi ska uppfylla Våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

A Retro Tale kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra bolag inom samma koncern som A Retro Tale och till av A Retro Tale anlitad leverantör för behandling för Vår räkning enligt de ovan angivna ändamålen. A Retro Tale är ansvarigt för att sådan behandling av dina personuppgifter, som sker av sådan leverantör, sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor.

Till exempel kan A Retro Tale komma att lämna ut dina uppgifter till betalningstjänstleverantörer, fakturatjänstleverantörer och i förekommande fall inkassotjänstleverantörer i syfte att hantera betalningar för ditt användande av de tjänster som tillhandahålls av A Retro Tale och till systemleverantörer och datalagringsleverantörer. Därutöver kan dina uppgifter även komma att lämnas ut till andra parters analys- och mätverktyg i syfte att förbättra din användarupplevelse och Våra tjänster.

A Retro Tale kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa parter som är självständigt personuppgiftsansvariga, t ex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om Vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, och företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande företag, banker och andra betalningstjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med sådan part som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Cookies

Liksom många andra webbplatser, använder Vi oss av funktionella och analys-/marknadscookies på Vår webbplats för att  ta del av när och hur du använder Vår webbplats., Till exempel när du har lagt till i, eller rensat, din varukorg eller fyllt i ett formulär. Den personliga informationen Vi samlar in och använder beror på vad Vi behöver den till. 

Kommenterar du på Vår webbplats kan du välja att  spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Syftet är att öka användarvänligheten, så att du slipper att fylla i dina uppgifter igen när du kommenterar på nytt.  Dessa cookies bevaras i ett år.  Om du har ett registrerat konto och loggar in på Vår webbplats bevarar Vi en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies.en tillfälliga cookien innehåller inga personuppgifter och raderas när du stänger din webbläsare.  När du loggar in kommer Vi också att ställa in flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärminställningar. Inloggningscookies är kvar i två dagar och skärmalternativets cookies kvarstår i ett år. Om du väljer “Kom ihåg mig” kommer du förbli inloggad i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer dina inloggningscookies att tas bort. 

Användning av dina personuppgifter för detta ändamål (dvs. webbanalys och beteendemarknadsföring online) baseras också på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att hantera din cookieinställning i din webbläsare. För mer information, vänligen se Vår Cookiepolicy.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla inbäddat material (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Det inbäddade innehållet som visas på Vår webbplats registrerar ditt besök som om du hade besökt deras ursprungliga webbplats. Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare tredjepartsspårning och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive att spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Lagring och gallring – så länge behåller Vi dina uppgifter

För användare som registrerar sig på Vår webbplats, lagrar Vi också den personliga informationen som användaren anger i sin användarprofil. Alla användare kan när som helst se, redigera eller radera sin personliga information (förutom ändring av användarnamn). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera denna information.

Överföring till tredje land

A Retro Tale kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land (dvs. länder utanför EU/EES) genom användning av vissa tjänster (listade nedan). Dessa tjänster har vidtagit lämpliga och passande skyddsåtgärder som tillförsäkrar en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter genom A Retro Tale:s avtal med tjänsterna. För mer information om dessa skyddsåtgärder se:

Google Inc — https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/frameworks/

Facebook Inc — https://www.facebook.com/about/privacyshield

Zendesk Inc — https://www.zendesk.co.uk/company/customers-partners/eu-data-protection/#privacy-shield

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje land för det fall de av A Retro Tale anlitade tjänsteleverantörerna i sin tur anlitar underleverantör för utförande av tjänsterna. Våra tjänsteleverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en adekvat skyddsnivå därigenom uppnås.

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om, och en kopia av, dina personuppgifter som behandlas av Oss. Du har även rätt att begära att Vi rättar personuppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga samt blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.

I de fall Vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Oss i ett allmänt maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Oss, har du även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos Oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, eller om du har frågor kring Vår behandling, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected].

Rätt att inge klagomål

Om du anser att A Retro Tale:s behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning kan du alltid ge in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/.

Personuppgiftsansvar

A Retro Tale är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter, och kontaktas via e-post på [email protected].

Cookiepolicy – A Retro Tale

Vad är cookies eller kakor?

Vi använder cookies på Vår webbplats, aretrotale.com. Cookies eller kakor är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Kakorna innehåller viss information (t ex vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker Vår webbplats. Alla webbplatser kan skicka kakor till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från kakor sparade av dem själva och inte några kakor sparade av andra webbplatser.

Hur används kakor på Aretrotale.com?

På Vår webbplats använder Vi både funktionella kakor som behövs för att webbplatsen ska fungera bra (t ex permanenta kakor som används för att spara inställningar i gränssnittet och temporära kakor som används bland annat vid inloggning) och analys-/marknadskakor som används för webbplatsanalys, t ex att mäta trafiken på webbplatsen samt för marknadsföringsändamål.

Vi använder även några tredjepartstjänster som i sin tur sätter egna kakor. Aretrotale.com använder Google Analytics som analysverktyg, Google Tag Manager, Google ID som används för att särskilja användaren, Zendesk som är ett kundtjänstverktyg, Hotjar som analysverktyg, Criteo som marknadsföringsverktyg för att bygga marknadssegment och målgrupper utifrån användarbeteende för att rikta relevanta annonser till dig och Facebook. 

Förhindra kakor

De flesta webbläsare erbjuder möjlighet att hantera inställningar för kakor. Du kan ändra dessa inställningar så att du som användare varnas så fort en kaka skickas till din dator eller skapa en huvudregel som innebär att kakor blockeras. Du kan också välja att radera alla de kakor som finns lagrade på datorn. Hur du tar bort lagrade kakor eller ändrar inställningarna för kakor anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du väljer att blockera de kakor som används på vår webbplats kan detta påverka din upplevelse av vår hemsida, t.ex. så kommer vissa funktioner inte att fungera.

Fri frakt

Fri nationell och internationell frakt

14 dagars returrätt

14 dagars öppet köp

Äkthetsgaranti

Kvalitets- och äkthetsgranskad

Säker checkout

Klarna / MasterCard / Visa

Vintage Exklusivt Mode

A Retro Tale är en unik onlinebutik baserad i Stockholm, med en passion för vintage och second-hand modeaccessoarer från världens mest exklusiva och berömda modehus.
Till skillnad från andra återförsäljare på second-hand marknaden, äger A Retro Tale 100 procent av alla sina produkter, vilket innebär snabbare och säkrare leveranser.

A Retro Tale
A Retro Tale is independent from any brand affiliation. Brands are not responsible for any product purchased from the website, and do not guarantee the authenticity of goods sold. Certificates are provided solely by A Retro Tale. © 2022 A Retro Tale. All rights reserved.